Ylimääräinen jäsenkokous 29. 4. 2002

 

Läsnä:  Kimmo Makkonen, Kati Häkkinen, Jutta Niemi, Marko Pihl, Eero Tapani Hynynen, Petri Loukasmäki, Mikko Pakkanen, Veljo Velling, Otto Haaki ja Tomi Hautakangas

1.      Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 18.39.

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.      Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin Tomi Hautakangas, sihteeriksi Kimmo Makkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Kati Häkkinen ja Marko Pihl.

4.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

5.      Hyväksyttiin vuoden 1999 korjattu tilinpäätös. (Tilintarkastajien lausunto, tase ja tuloslaskelma ovat liitteenä.)

6.      Myönnettiin vuoden 1999 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

7.      Vuoden 2000 tilinpäätöksen korjaukset eivät ole valmistuneet. Tilinpäätöksen käsittelemiseksi pidetään osakuntakokous 6. 5. 2002 kello 17.15.

8.      Muut mahdolliset asiat:

·        S-Osislaiset ovat perseestä.

9.      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.44.

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöykirjantarkastaja

Kati Häkkinen

 

Pöytäkirjantarkastaja

Marko Pihl