Author Topic: Kiintoisa luento ti 31.5.2016 14.15–15.45, Race and Higher Education in the UK  (Read 518 times)

Kimmolator

  • Administrator
  • kaleva saares
  • *****
  • Posts: 3744
Tässä on mainio esiintyjä, akateemisen maailman kapinallinen, onko se sitten luentoa vai performanssia, saa nähdä.

Quote
Hei,


Professori Diane Reay Cambridgen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta vierailee Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella ja CELEssä 18.5. - 1.6.2016. Reay on sosiologi, joka toimii tällä hetkellä kasvatustieteen professorina. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut laajoista aiheista kuten yksilön ja yhteiskunnan sekä subjektiivisen ja materiaalisen välisistä suhteista. Hänen tutkimuksissaan on vahva teoreettinen suuntaus ja hän on pyrkinyt rakentamaan teoriaa yhteiskuntaluokista suhteessa sukupuoleen, etniseen alkuperään ja koulutukseen. Näin Reay on tutkinut mm. vanhempien osallistumista koulutukseen, lasten suhdetta kaupunkitilaan, poikien alisuoriutumista koulutuksessa ja tummaihoisen väestön lisäkoulutusta, korkeakoulutukseen pääsyä, tyttöjen menestystä koulussa ja oppilaiden vertaisryhmien kulttuureja. Hänen tutkimustaan luonnehtii vahva sosiaalisen oikeudenmukaisuuden agenda ja koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tutkimus. Viime aikoina Reay on pyrkinyt kehittämään eritoten Pierre Bourdieun "käytännön teorian" käsitteellistä tutkimuskehikkoa yhä syvemmin huomioimaan erilaiset yhteiskunnalliset luokka- ja muut jaot. Tässä työssään hän on mm. kehitellyt emotionaalisen pääoman käsitettä ja sukupuolen huomioimista vahvemmin Bourdieun teoriassa. Lisäksi hän on tutkinut nuorten transitiota peruskoulutuksesta toisen asteen koulutukseen, korkeakoulutuksen valintaa sekä mm. valkoisen keskiluokan opiskelijoiden identiteettiä ja osallisuutta. Professori Diane Reay on kasvatussosiologian, koulutuspolitiikan, yhteiskuntaluokkien ja koulutuksen suhteiden sekä sukupuolen ja koulutuksen välisten suhteiden johtavia tutkijoita Euroopassa. Tarkempia tietoja Reaysta sekä hänen tutkimusintresseistään löytyy hänen kotisivuiltaan: <http://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/reay/>.

 

Diane Reay pitää tiistaina 31.5.2016 kello 14.15 – 15.45 avoimen luennon aiheesta "Race and Higher Education in the UK: Policies and practices to avoid". Luento pidetään Educariumissa luentosalissa EDU2 (2. kerros).

 

Tervetuloa kuuntelemaan luentoa!
"It's not what you say, it's what people hear." F. Luntz