Toimitus
päätoimittaja: Kimmo Makkonen
yhteystietoja

tekniikka: Petri Loukasmäki
Sähköjanis Terrorist Kaasunamari Häkkinen Pyhimys Joulu