Pillun nuoleminen on vitun siistiä!

Oraakkeli jäniksen hahmossa

Jäsenmaksu ja liittyminen TVO:n jäseneksi

Liittyminen osakunnan jäseneksi

Voit liittyä osakunnan jäseneksi kahdella eri tavalla: joko tavalliseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi.

Liittyminen tavalliseksi jäseneksi

Jos olet opiskelijana Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa, voit liittyä varsinaiseksi jäseneksi. Muiden korkeakoulujen, kuten Varsinais-Suomessa toimivien ammattikorkeakoulujen opiskelijat, päätyvät ulkojäseniksi.

Liittyminen tapahtuu täyttämallä jäsenanomuskaavake ja maksamalla jäsenmaksu kaavakkeen lähettämisen jälkeen sähköpostilla saatavien ohjeiden mukaisesti.

Liittyminen kannatusjäseneksi

Jos sinulla ei ole opiskelijastatusta, mutta haluaisit kuitenkin tukea osakuntaa, se on mahdollista liittymällä kannatusjäseneksi. Kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki yksityishenkilöt, yritykset ja muut oikeushenkilöt.

Kaikki minimisumman (yksityishenkilöille 20€, muille 100€) maksaneet saavat nimensä osakunnan nettisivuille koottavaan tukijalistaan (mikäli et halua nimeäsi sivuille, mainitse se hakemuksen kommenttikentässä). Minimisummaa selvästi enemmän antaneille voimme annetusta summasta riippuen tarjota enemmän vastinetta rahoille, jätä kommentti kannatusjäsenanomuksen kommenttikenttään tai ota yhteyttä osakunnan hallitukseen jos koet tämän koskevan sinua.

Liittyminen tapahtuu täyttämällä kannatusjäsenanomuskaavake ja maksamalla kannatussumma kaavakkeen lähettämisen jälkeen sähköpostilla saatavien ohjeiden mukaisesti.

Jäsenmaksu ja jäsenkortti

TVO:n jäsenkortti

Vuodesta 2017 alkaen TVO:n jäsenmaksu on kalenterivuosittainen. Suorittakaa jäsenmaksunne osakunnan tilille FI57 5711 1310 0012 57 käyttäen viitenumeroa 7566.

TVO tarjoaa jäsenilleen jäsenetuja, joita voi lunastaa jäsenkorttia vilauttamalla. Kun olette maksaneet jäsenmaksunne, pyydämme lähettämään siitä tiedon sähköpostitse osoitteeseen merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki jäsenkorttien valmistamista varten. Olkaa hyvä, ja liittäkää mukaan jäsenrekisterin ylläpitoa varten koko nimenne, ajantasaiset yhteystietonne (kotipaikka, sähköposti), jäsenstatus (opiskelupaikka / kannatusjäsen tai seniori).

Jäsenkorttinne voitte lunastaa osakunnasta aina kerhohuoneiston ollessa avoinna. Kauempana asuville voimme tarvittaessa lähettää jäsenkortin postitse.

Jäsenmaksujen suuruus:

  • Perusjäsen 5 euroa
    (Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa opiskelevat ovat varsinaisia jäseniä, muiden korkeakoulujen opiskelijat ulkojäseniä)
  • Seniorijäsen 10 euroa
  • Kannatusjäsen 20 euroa tai enemmän (kuka tahansa luonnollinen henkilö)
  • Kannatusjäseneksi voi liittyä myös yhteisö tai yritys 100 euroa tai enemmän

Valid HTML 4.0!
Valid CSS!

Informaatiovuo osakunnasta: tilaa tvoaktiivi-sähköpostilista!

☆ ☆ ☆

Lähtisitkö mukaan? Tee ja tue: kannatusjäsenyys kaikille, opiskelijoille varsinainen tai ulkojäsenyys.

☆ ☆ ☆

Osakuntaravintola on esteetön! (Yläkerran sauna- ja kerhotiloihin kulku valitettavasti vain rappusia pitkin.) Tervetuloa!