Nörtti on vähän niin kuin ihminen, mutta se vain elää tietokonemaailmassa.
KHS

Oraakkeli jäniksen hahmossa

Osakunnan hallinto

Osakuntakokous

TVO:n korkein valtaa käyttävä elin on yhdistyksen kokous, jolle vakiintunut nimitys TVO:lla on osakuntakokous. Tavallisesti puhetta johtaa osakunnan inspehtori. Osakuntakokouksia järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, tai kun hallitus tai 15 jäsentä kutsuu sen koolle. Kuten yhdistyksissä yleensä, kevätkokouksessa huhtikuussa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, ja syyskokouksessa marraskuussa valitaan tulevan vuoden hallitus ja virkailijat sekä käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Osakuntakokous kutsutaan koolle myös aina silloin, kun käsiteltävänä on periaatteellisesti tai taloudellisesti erityisen merkittävä asia. (Tarkemmin, ks. TVO:n säännöt.)

Osakuntakokouksissa jokainen osakunnan jäsen on äänivaltainen. Ulkojäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeus, mutta ei äänioikeutta. TVO:n seniorit eivät vakiintuneen tavan mukaan äänestä osakuntakokouksissa, muuten heillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Hallitus

TVO:n hallitus kokoontuu osakunnassa tavallisesti viikoittain. Kokouskutsut, tiedot kokousajankohdasta ja -paikasta, ehdotuksia kokousten työjärjestyksiksi ja esityksiä hallituksen kokoukselle pidetään esillä TVO:n keskustelupalstalla ja kalenterissa. Hallituksen kokouksissa jokaisella osakuntalaisella on vakiintuneen tavan mukaisesti aloite-, puhe-, ja läsnäolo-oikeus, ellei kokousta poikkeuksellisesti ole tarpeen pitää suljettuna. Tarjolla on kahvia ja osakuntapoliittisia keskusteluja.

hallitus69 Hallituksen jäsenillä on laaja harkintavalta, ja kenen tahansa kanssa voi panna vireille mitä tahansa hankkeita. Hallitus toimii yhteisvastuullisesti. Kuraattori johtaa puhetta ja pitää yllä järjestystä, toiminnanjohtaja vastaa päätösten toimeenpanosta, isännät huolehtivat baarista ja henkilökunnasta, emännät akateemisista juhlista ja ohjelmapäällikkö ja kulttuuritoimikunta klubitoiminnasta.

Esitysten teko TVO:n hallituksen kokouksille

Miten esitys annetaan

TVO:n hallituksen kokoukselle käsiteltäväksi annettavat esitykset on toivottavaa toimittaa hallitukselle kirjallisina, esimerkiksi TVO:n www-sivujen Hallitus ja jäsenasiat-foorumilla tai sähköpostitse merkki merkki merkki merkki. Esitykset tulee jättää vähintään kaksi tuntia ennen kokouksen ilmoitettua alkamisajankohtaa. Tätä myöhemmin jätettyjä esityksiä käsitellään vain, jos ne ovat kiireellisiä.

Määritelmä: Esitys on kiireellinen, jos sen käsittelyn lykkääminen seuraavaan kokoukseen estää esityksen toteuttamisen tai vaikeuttaa sitä huomattavasti, tai jos lykkäyksestä aiheutuu huomattavia haittoja tai taloudellisia kustannuksia osakunnalle.

Miten esitys muotoillaan

Esityksessä tulee olla päätösosa ja perusteluosa. Päätösosa on syytä kirjoittaa niin huolellisesti ja yksiselitteisesti, että se voidaan päättää hyväksyä sellaisenaan. Päätösosaan tulisi mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan merkitä myös toteutuksen aikataulu, toteutuksesta vastaavat henkilöt ja esityksen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Valid HTML 4.0!
Valid CSS!

Informaatiovuo osakunnasta: tilaa tvoaktiivi-sähköpostilista!

☆ ☆ ☆

Lähtisitkö mukaan? Tee ja tue: kannatusjäsenyys kaikille, opiskelijoille varsinainen tai ulkojäsenyys.

☆ ☆ ☆

Osakuntaravintola on esteetön! (Yläkerran sauna- ja kerhotiloihin kulku valitettavasti vain rappusia pitkin.) Tervetuloa!